Author Archives: admin

Webbläsarbaserat adminsystem med backbonejs och zipjs

Backbonejs är ett ramverk som hjälper till med strukturen på Javascript kod. Ramverket följer standarden MVC (Model, View, Controller), vilket enkelt förklarat innebär att logik för data och presentation separeras.

I ett projekt var målet att redaktörer snabbt och enkelt skulle kunna ladda upp bilder, placera dem i olika mappar, göra inställningar, lägga på olika lager av bilder etc. Att hantera all logik i webbläsaren och att inte använda en server innebar att systemet hela tiden svarade snabbt på användarens input. För att kunna spara och skicka vidare de filer som redaktörer skapat i gränssnittet använde vi zipjs.

Zipjs är ett Javascript bibliotek som hjälper till att snabbt och smidigt skapa och läsa zip filer. Med hjälp av det kunde vi spara all data i en zipfil. Redaktörer kan sedan läsa in den zipfil de vill för att fortsätta arbeta med önskat projekt.